Tất cả
Tướng: 38
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
400,000đ
quilen, vận may 121
Tướng: 23
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
200,000đ
Tướng: 23
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
200,000đ
murad siêu việt
Tướng: 43
Trang Phục: 24
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
450,000đ
ngọc 90, murad siêu viêt
Tướng: 41
Trang Phục: 40
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
550,000đ
ngọc 90 van đại công tước
Tướng: 51
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
650,000đ
đá quý, ngọc 90, nakroth AIC, zephy...
Tướng: 41
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
800,000đ
dư 2 đá quý, ngọc 90, lữ bố nam tướ...
Tướng: 52
Trang Phục: 60
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
1,400,000đ
nakroth AIC
Tướng: 41
Trang Phục: 36
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
Tướng: 12
Trang Phục: 2
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
40,000đ
Tướng: 13
Trang Phục: 5
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
40,000đ
Tướng: 10
Trang Phục: 2
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
30,000đ
Tướng: 15
Trang Phục: 5
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
60,000đ
Tướng: 21
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
120,000đ
Tướng: 12
Trang Phục: 4
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
170,000đ
Tướng: 28
Trang Phục: 13
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
120,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 70
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
500,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 52
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 57
Trang Phục: 55
Đá Quý: Không
Rank: Cao thủ
400,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
200,000đ