Tất cả
murad siêu việt
Tướng: 43
Trang Phục: 24
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
450,000đ
ngọc 90, murad siêu viêt
Tướng: 41
Trang Phục: 40
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
550,000đ
ngọc 90 van đại công tước
Tướng: 51
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
650,000đ
đá quý, ngọc 90, nakroth AIC, zephy...
Tướng: 41
Trang Phục: 46
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
800,000đ
murad siêu việt. ngọc 90, yorn long...
Tướng: 41
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
600,000đ
dư 2 đá quý, ngọc 90, lữ bố nam tướ...
Tướng: 52
Trang Phục: 60
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
1,400,000đ
nakroth AIC
Tướng: 41
Trang Phục: 36
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
điêu thuyền tiệc bãi biển , vận may...
Tướng: 24
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
250,000đ
vận may 117
Tướng: 23
Trang Phục: 13
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
200,000đ
24 tướng khá ổn
Tướng: 24
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
200,000đ
ngọc 90 ngon
Tướng: 26
Trang Phục: 12
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
250,000đ
NAK Khiêu chiến, hỏa ngục , binh đo...
Tướng: 23
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
400,000đ
Tướng: 22
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
200,000đ
giá rẻ
Tướng: 22
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
200,000đ
giá rẻ
Tướng: 22
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
200,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
400,000đ
quilen, vận may 121
Tướng: 23
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
200,000đ
Tướng: 23
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
200,000đ