Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 19k

Play
/200 POW

Giá 19,000/lượt chơi.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lưu Việt random kim cương 21-05-2022 13:01:36
Nguyễn Đức Lê 2000 kim cương 21-05-2022 13:00:47
Bách Gia Dương 12999 kim cương 21-05-2022 12:59:23
Vương Hoàng 2000 kim cương 21-05-2022 12:59:02
Bom Xênkk 5000 kim cương 21-05-2022 12:57:16
Nguyễn Văn Bình 100 kim cương 21-05-2022 12:56:38
Tuan Anh 1000 kim cương 21-05-2022 12:55:12
Như 12999 kim cương 21-05-2022 12:54:04
Ngân Sino random kim cương 21-05-2022 12:53:04
Trùm Buôn random kim cương 21-05-2022 12:52:37
Hưng Lý random kim cương 21-05-2022 12:51:18
Việt Dayy random kim cương 21-05-2022 12:50:43
Vũ Idol Huy 1000 kim cương 21-05-2022 12:49:34
Hoàng LH 100 kim cương 21-05-2022 12:48:51
Nguyễn Hồng Lăm random kim cương 21-05-2022 12:47:53
Truongngocgiahien 2000 kim cương 21-05-2022 12:46:30
Bin Lê 100 kim cương 21-05-2022 12:45:44
Ngoc Tien 12999 kim cương 21-05-2022 12:44:46
Phước Thịnh 5000 kim cương 21-05-2022 12:43:14
Hoa Lê 12999 kim cương 21-05-2022 12:42:49